Ulf slutade snarka med Kuddy och hans reflux besvärar honom inte lika mycket längre

Kuddy vid snarkning

 

Snarkning som påverkar egen och partners sömnkvalitet är ett utbrett problem.

 

Genom tester har Kuddyläget visat positivt resultat när det gäller att dämpa snarkningar avsevärt - i vissa fall till att näst intill upphöra.

 

Många gånger är det just snarkningar som är orsak till trötthet under dagen eftersom sömnen inte varit optimal. Störd sömn kan även ge upphov till huvudvärk mm.