Kuddy hjälper Ing-Britt som lider av KOL, annons i tidningen Ditt Val

Kuddy vid KOL

(Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom)

  "Luftvägarna har ett yttre lager celler som bildar sekret för att skydda och hålla    slemhinnorna fuktiga och smidiga. Sekretet gör det också lättare att hålla rent från    damm och andra luftpartiklar som vi andas in. Vid KOL produceras för mycket av    detta sekret, som måste hostas upp i form av slem.”Citat hämtat från www.kol.se

 

Orkeslöshet är en vanlig känsla för de drabbade. Vanligt är att de tvingas stiga upp mitt i natten för att rensa luftvägarna från slem då de upplever andnöd.

 

Kuddyläget fungerar avsvällande på slemhinnorna och gör det möjligt att sova i sängen hela natten. Att slippa avbryta sömnen leder till minskad trötthet under dagen.