Kuddy vid förkylning

 

Förkylningar hör till livet, men kan vara nog så besvärliga när man drabbas.

 

Typiska förkylningssymptom är täppta näs- och örongångar. Det kan också vara tungt att andas om infektionen även finns i hals och luftrör. Exempelvis är förkylningsastma vanligt hos små barn.

 

En Kuddy lyfter hela kroppen i ett kuddyläge som fungerar avsvällande på slemhinnorna. Kuddyläget har en positiv effekt mot de flesta förkylningsbesvär. t.ex. lindras öronvärk och rethosta avsevärt.